Metody a přístup

V rámci fyzioterapie nabízím diagnostiku, terapii a konzultaci - ta je možná i mimo osobní setkání po telefonu či mailu.

V případě potřeby ráda pracuji s hlubokým stabilizačním systémem podle Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) od profesora Koláře. Jedná se o zapojení svalů, jež jsou uloženy hlouběji v oblasti našeho středu a zajišťuji dobrou základnu a oporu kloubům i ostatním svalům během pohybu či v různých polohách.

Dále používám diagnostické a mobilizační postupy podle pana profesora Lewita a velice mě inspiruje přístup Fyzioterapie funkce. Jedná se o přístup jeho dcery, paní Clary Lewitové. Pro prodloužení účinků terapie specifickým způsobem aplikuji kineziotape. Dále využívám znalostí vztahů mezi vnitřními orgány a pohybovým aparátem - somatoviscerální a viscerosomatické vztahy.

Abychom mohli fungovat v rovnováze a dosáhnout efektivní aktivity v rámci pohybu a běžného dne, je zapotřebí umět se rovněž uvolnit. Proto se často zaměřuji na prohloubení schopnosti relaxovat - tělo i mysl. K tomu používám techniky měkkých tkání, klasickou masáž stejně tak jako do různé míry vedené uvolňování těla a relaxační meditace. V některých případech je velikou pomocí vědomé spojení se s tělem a jeho (bolavými) částmi. I to tedy zahrnuji do jednotlivých setkání.